Fizinės ir techninės apsaugos auditai pagal ISO 27001 ir kitus saugumo standartus

Vertiname organizacijos fizinės ir techninės apsaugos užtikrinimo lygį, apsaugos organizavimo ir įgyvendinimo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir pasaulinei geriausiai praktikai (LST ISO/IEC 27001:2013 ir kitai), rengiame rekomendacijas dėl fizinės ir techninės apsaugos lygio efektyvinimo ir apsaugos organizavimo optimizavimo.

Fizinės saugos rizikų vertinimai pagal ISO 31000 ir ISO 27010

Atliekame fizinės saugos (asmenų, turto ir kitų vertybių) rizikos vertinimus pagal standarto ISO 31000:2018 ir ISO27010:2012 reikalavimus. Parengiame rizikų registrus ir rizikų valdymo priemonių planus. Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos ar komercinio pasiūlymo – susisiekite su mumis!

Korupcijos | Kyšininkavimo | Sukčiavimo rizikų vertinimai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Korupcijos rizikų vertinimai pagal ISO 37001 ir ISO 31000 Organizacijoje korupcijos rizikos vertinimo ir valdymo procesas turi vykti nuolat ir nenutrūkstamai. Korupcijos rizikos vertinimo tikslas – sudaryti organizacijai sąlygas sukurti tvirtą savo antikorupcinės vadybos sistemos ar aplinkos pagrindą. Šio metodo taikymas yra universalus – tinka tiek visai organizacijai arba vienai ar kelioms pasirinktoms organizacijos vykdomoms […]

Korupcijos rizikos valdymo auditai pagal ISO 37001 ir ISO 31000

Korupcijos rizikos valdymo auditai pagal ISO 37001 ir ISO 31000 Mes įvertinsime Jūsų organizacijos esamos korupcijos rizikos valdymo sistemos pakankamumą pagal ISO31000 ir ISO37001 standartų reikalavimus, įdiegsime būtinus korupcijos rizikos valdymo procesus, patobulinsime jų efektyvumą, siekiant tinkamai valdyti organizacijos korupcijos rizikas.   Korupcijos rizikos valdymo auditų naudos Parengta ataskaita, kurioje yra įvardintos korupcijos rizikos valdymo […]

Pažink savo verslo partnerį (KYC) proceso sukūrimas ir palaikymas | Verslo partnerių stropus patikrinimas

Įmonėms vystant veiklą tiek Lietuvos, tiek pasaulio rinkose svarbu turėti ir vadovautis procesu, kuris leidžia geriau pažinti savo klientą ar partnerį bei sudaro realias galimybes įsitikinti jo patikimumu. Tai nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, kurio metu ne tik surenkama tam tikra svarbi informacija pagal parengtus klausimynus (kontaktai, buveinės adresas, veiklos pobūdis, akcininkų struktūra, taikomas sankcijas įmonėms […]

Rizikos valdymo sistemų pagal ISO3100:2018 diegimas ir efektyvinimas

Mūsų ekspertai yra pasirengę Jums įdiegti visos organizacijos ar atskirų jos veiklos sričių (finansų, operacijų, informacijos, HR ir kitų procesų) rizikų valdymo procesus pagal ISO31000:2018 reikalavimus, nustatyti aiškią funkcinę ir atsakomybių struktūrą, įdiegti kitus būtinus elementus, kad Jūs galėtumėte tinkamai valdyti rizikas, užtikrinti atitiktį ir laiku išvengti nereikalingų finansinių ir kitų nuostolių.

Techninių apsaugos priemonių diegimo techninė priežiūra

Mūsų ekspertai padės Jums užtikrinti nepertraukiamą ir profesionalią diegiamų techninių apsaugos priemonių (vaizdo stebėjimo kontrolės, įeigos kontrolės, apsaugos sistemų ir pan.) diegimo techninę priežiūrą, atliks reikiamas ekspertizes, išreikalaus būtiną dokumentaciją ir padės priimti kokybiškai sumontuotas ir įrengtas technines priemones.

Techninių specifikacijų fizinės ir techninės saugos paslaugų ir priemonių įsigijimui rengimas ir pagalba pirkimų metu

Parengsime Jums planuojamų įsigyti fizinės ir techninės saugos paslaugų ir priemonių technines specifikacijas, vertinimo metodikas ir pirkimo sutartis. Taip padėsime Jums sutaupyti laiko ir išvengti netinkamų paslaugų ir prekių įsigijimo klaidų bei nenumatytų išlaidų.

Verslo partnerių stropus patikrinimams per The Red Flag Group tinklą

Rengiame, konsultuojame bei individualiai pritaikome Jūsų organizacijos poreikiams pažink savo klientą / verslo partnerį (KYC) procesą. Kartu su tarptautine kompanija The Red Flag group mes padėsime Jums patikrinti Jūsų pirkėjo, tiekėjo, gamintojo ar kito verslo partnerio organizacijos, jos savininkų, vadovų ir atstovų patikimumą, atlikdami jų stropų patikrinimą (angl. due diligence). Susidomėjote ir norite detalesnės informacijos […]
Scroll to top