Prieš sertifikavimo ir kontroliniai auditai pagal LST ISO/IEC 27001:2013

Kontrolinio audito metu mes įvertiname, ar informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) diegimo metu atliktos visos privalomos veiklos ir ar ISVS pilnai atitinka standarto LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus. Tokiu būdu kontrolinis auditas leidžia pasitikrinti ar tinkamai pasirengta sertifikavimo procesui ir esant neatitiktims jas  ištaisyti nepatiriant papildomų finansinių sąnaudų.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top