Informacijos saugos ir asmens duomenų apsaugos rizikų vertinimai pagal ISO 27010 ir GDPR

Atliekame informacinių sistemų ir IT infrastruktūros bei informacijos saugos ir asmens duomenų apsaugos rizikų vertinimus pagal standarto ISO27010:2012 ir BDAR (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus ir ARSIS metodiką. Parengiame rizikų registrus ir rizikų valdymo priemonių planus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top