Personalo stropus patikrinimas pagal BRASS metodiką pervadinti į Pažink savo kandidatą (KYC) proceso sukūrimas ir palaikymas | Kandidatų tikrinimas pagal BRASS metodiką

Mūsų sertifikuoti ekspertai, panaudodami BRASS (angl. Behaviour Risk Assessment and Strengthening System) metodiką, atliks Jūsų darbuotojų ar kandidatų patikimumo, sąžiningumo ir kitų asmeninių ir dalykinių savybių vertinimą.

Scroll to top