Korupcijos prevencijos programų ir priemonių planų rengimas ir  efektyvinimas

Korupcijos prevencijos įstatyme yra apibrėžta, kad Institucines kovos su korupcija programas rengia ir įgyvendina valstybės ar savivaldybių įstaigos, kuriose buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ir pasiūlyta parengti tokią programą. Šios programos rengiamos ir pačių institucijų iniciatyva, siekiant institucijoje pagerinti kovą su korupcija.

Scroll to top