Etikos ir elgesio kodeksų viešojo sektoriaus organizacijoms kūrimas, diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Viešojo sektoriaus organizacijoms svarbu turėti ir vadovautis etikos ir elgesio kodeksais, kuriuose turėtų būti apibrėžta jų veiklos: gairės, vertybės ir atsiskaitomybė piliečiams. Tai tikrai efektyvi priemonė prisidedanti prie skaidrios ir efektyvios viešojo sektoriaus organizacijų vadybos. Turime didelę ekspertinę patirtį šioje srityje. Galime padėti sukurti naują ar patobulinti bei papildyti esamą etikos ir elgesio kodeksą

Scroll to top