Etikos ir elgesio kodeksų privataus sektoriaus organizacijoms kūrimas, diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Etikos kodeksas verslo organizacijoje dažniausiai apibrėžia elgesio principus bei normas ir padeda užtikrinti jų laikymą. Etikos kodekso pagrindas - vizija, misija ir pagrindinės vertybės. Jis padeda jas puoselėti, paaiškindamas darbuotojams kaip bendradarbiauti, kaip elgtis su klientais ar verslo partneriais tuo pačiu ir su visais kitais piliečiais. Turime didelę ekspertinę patirtį šioje srityje. Galime padėti sukurti naują ar patobulinti bei papildyti esamą etikos ir elgesio kodeksą.

Scroll to top