Antikorupcinių aplinkų viešojo sektoriaus organizacijose diegimas, palaikymas ir efektyvinimas

Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovas. Tai STT ekspertų parengtos gairės - antikorupcinio teisinio reglamentavimo įgyvendinimo metodiniai dokumentai, skirti pagerinti antikorupcinę padėtį ir viešojo sektoriaus darbuotojų elgesio standartus. Gairės yra „universalus įrankių rinkinys“ viešojo sektoriaus organizacijų vadovams bei už korupcijos prevenciją atsakingiems darbuotojams, skirtas kurti ir plėtoti antikorupcinę aplinką.

Scroll to top