Antikorupcinių aplinkų privataus sektoriaus organizacijose diegimas,  palaikymas ir efektyvinimas

Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovas privačiame sektoriuje yra praktinio taikymo metodinė priemonė Lietuvos verslo organizacijoms  sukurta bendradarbiaujant STT ir verslo bendruomenei. Šios metodinės medžiagos tikslas padėti organizacijoms įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones ir taip formuoti antikorupcinę verslo aplinką, didinti verslo skaidrumą ir atsakingumą.

Scroll to top